top of page

Ce este GDPR?

GDPR

este Regulamentul european privind protecția datelor cu caracter personal nr. 679/2016 și reprezintă cadrul de reglementare a drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate asupra acestor date. Fiind vorba despre un Regulament, din punct de vedere al ierarhiei normelor legislative, acesta are efect direct în dreptul național, creând drepturi și obligații pentru persoanele vizate și operatori fără a fi nevoie să fie transpus în legislația internă. Scopul adoptării acestui Regulament a fost acela de armonizare a nivelului de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce privește activitățile de prelucrare și asigurarea liberei circulații a datelor cu caracter personal între statele membre.

 

Scopul adoptării acestui Regulament a fost de acela de a asigura un nivel uniform de protecție pentru toate persoanele fizice în întreaga Uniune și de a preîntâmpina discrepanțele care împiedică libera circulație a datelor în cadrul pieței interne. În egală măsură, s-a considerat că este necesar un Regulament în scopul de a furniza securitate juridică și transparență pentru operatorii economici, inclusiv microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii, precum și de a oferi persoanelor fizice în toate statele membre același nivel de drepturi, obligații și responsabilități opozabile din punct de vedere juridic pentru operatori și persoanele împuternicite de aceștia, pentru a se asigura o monitorizare coerentă a prelucrării datelor cu caracter personal, sancțiuni echivalente în toate statele membre, precum și cooperarea eficace a autorităților de supraveghere ale diferitelor state membre.

Ce este GDPR
bottom of page