top of page

Servicii

49
de companii mari și foarte mari 
beneficiază de serviciile noastre complete
de asistență în aplicarea GDPR 
Inventariere
Inventariere

Respectarea principiului responsabilității presupune ca operatorii de date cu caracter personal să poată identifica ușor care sunt prelucrările efectuate în cadrul activității lor.

Experiența și tehnicile noastre de interviu cu persoanele relevante identifică rapid și aduc în atenția dumneavoastră stadiul actual al prelucrărilor efectuate în companie, astfel încât să poată fi identificate categoriile de date și persoane vizate, scopul, temeiul și durata prelucrării.

Constientizare
Conștientizare

În cadrul operațiunilor de prelucrări de date, angajații pot avea acces sau chiar operează diferite categorii de date cu caracter personal.

Putem asigura instruirea inițială dar și periodică a angajaților companiei dumneavoastră, pentru orice specializare a compartimentului organizatoric sau de nivelul ierarhic, ceea ce va fi de natură să vă ajute în creșterea gradului de conștientizare a importanței dispozițiilor GDPR și, pe cale de consecință, a responsabilității salariaților în efectuarea de operațiuni.

Eroarea umană reprezintă unul dintre principalele riscuri de încălcare a securității datelor iar organizarea de sesiuni de conștientizare și creștere a responsabilității poate reduce semnificativ acest risc.

Analiza
Analiza de impact

După inventarierea prelucrărilor de date cu caracter personal, pot apărea situații în care se impune efectuarea unei analize de impact. Această analiză este menită să evidențieze riscurile cu privire la gestionarea eronată a datelor și, implicit, cu efecte nedorite asupra drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor vizate.

Vă putem asigura o astfel de analiză, la standarde profesionale, urmată de recomandările aferente, astfel încât să puteți beneficia de rezultate optime și cu impact minim asupra eforturilor organizaționale și de management.

Asistenta
Asistență

Apar în permanență persoane vizate care își exercită drepturile prin formularea de cereri (de acces, de portabilitate) iar soluționarea acestor solicitări cade în sarcina dumneavoastră. Gestionarea relațiilor cu persoanele vizate este sensibilă, laborioasă și cu termene precise.

Implementarea și monitorizarea conformării cu dispozițiile GDPR sunt un proces continuu și complex, în cadrul căruia vă putem asista și oferi îndrumări de calitate astfel încât să vă asigurați, pe principiul necesar și suficient, că respectați normele GDPR.

DPO
Data Protection Officer

Dacă aveți obligația de a desemna un DPO și optați pentru externalizarea acestei activități, putem îndeplini această sarcină cu profesionalismul necesar.

Dacă optați pentru un angajat intern,  trebuie să aveți în vedere îndeplinirea de către companie a prevederilor legale în vigoare la data emiterii deciziei și să vă asigurați că persoana în cauză dispune de un nivel adecvat de cunoștințe atât cu privire la legislație cât și cu privire la specificul activității pe care o desfășurați.

bottom of page